Πιστοποιήσεις

Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ έχει σχεδιάσει και αναπτύξει σε όλα τα στάδια παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών το σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα πάντα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000.

Το επιστημονικό προσωπικό το οποίο αποτελείται από ειδικούς τεχνολόγους τροφίμων, διαθέτει την τεχνογνωσία να διεξάγει καθημερινούς αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων με την υπογραφή ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Δείτε το πιστοποιητικό: