Χοιρινή πανσέτα με κόκκαλο Ολλανδίας
02/03/2017
Κιμάς χοιρινός
02/03/2017
ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ-370125287

Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκκαλο

5.00 3.88

Κατηγορία: